Nejde to být dobrým – píseň Anny Mázorové

Text a překlad písně (i s akordy) Anny Mázorové.

 


Dm

You´re dancing on the floor,

Am            Dm

Everybody is mad,

F

You´re dancing on my soul,

G

You´re dancing on my head.

Dm                                               Am

And it hurts, it hurts when you´re dancing on my head.

F                                  G

What´s wrong? What´s wrong, baby.

 

Dm                            A7

Maybe I´m not perfect for you…

 

Dm                             Am

Now carres me on my collarbones,

G

So softly, without life,

Dm                             Am

And from your kisses on my neck I create a tie.

F                Am            F                Am

I enjoy so much, you enjoy so much,

F                A7             Dm

Enjoy so much my end.

A7

So, so much my death, when I tighten noose…

What´s wrong? Baby.

 

Dm, F, A7, Dm…

 

(stejné akordy jako u druhé sloky)

Locked in the room full of mirrors,

You see only yourself,

You don´t want to jump trough imitation which they expect.

Third like first, third like first,

You can´t get over mirrors!

My God, it´s so last – you can´t see others…

What´s wrong? Baby.

 

(stejné akordy jako u první sloky)

I want to tease sins which are pure,

Scratching painful skin,

I want to singing alphabet,

I want to hear nails crying!

And find a peace, it´s hard when you hear nails crying.

What ´s wrong? What´s wrong, baby.

 

Dm                                               A7

Maybe I´m not perfect for you…

 

(pod mluveným slovem akordy Dm, Am, F, G…opakovat)

Grab my thighs,

So quickely, my darling!

Do you remember? Do you remember it?

I know, it´s so far,

A lot of things are changed,

Or little? No, no…

You mash me like clothes

And I wail I wail so much and for long time.

You don´t know how it hurts and how I feel it.

But I still write sentences about you.

What´s wrong? My darling. Are you my darling?

 

F

You´re shy

G

And afraid

Am

All the world,

F                                  G

No fun, no adventures,

Am

Under control.

F                G

Be polite, no rebel,

Am

What is the risk?

F                                  G                                 Am

My pretty girl, you can´t dream with pink glasses.

F, G, Am

What do you say? You don´t know me…

F                         G               Am

Say, that I can´t change sleep with a spree,

F                G               Am

Feel rythm in my arteries.

F                G

Be rude, alluring mood,

Am

Wear fun on my hips,

F                G               Am

Be like a butterfly – without limits.

F                G

Cut day, feel ashamed,

Am

No more tears,

F                G

Love with passion,

Am

Hang yout in the dirty streets.

F, G, Am…

What do you say? You don´t know me. You don´t give me a chnce…

 

I have got this, maybe,

Maybe,

Dm            A7

Maybe you´re not perfect for me,

Maybe I´m not perfect for you,

Maybe it´s not good be together.

We´ra all mad…

 

(mluvené slovo – střídají se akordy Dm, A7…text cíleně obměňovat!)

Fuck! I feel your steps on my soul!

There are mirrors! There are rules everywhere!

Why do you hear them?! Why do you do it, damn!

Suddenly I´m not strong, suddenly I´m not good…

No, no, no!  Why I hear nails?!

Why are you different?! What´s up?! What´s up?!

You are not my darling, you´re so different…

 

Sorry, I must go home.

 

 

vlastní překlad autorky:

 

Tančíš na podlaze,

Všichni jsou blázniví,

Tančíš na mé duši,

Tančíš na mé hlavě.

Bolí to. Bolí to, když tančíš na mé hlavě.

Co je špatně? Miláčku.

 

Možná pro tebe nejsem dost dobrá…

 

Nyní mě laskej po mých klíčních kostech,

Tak měkce, bez života

A z tvých polibků na mém krku stvořím

Kravatu.

Moc si to užívám,

Moc si to užíváš,

Užíváš si tak můj konec,

Tak moc moji smrt,

Když zatáhnu za smyčku…

Co je špatně? Miláčku.

 

Uzamčen v místnosti plných zrcadel,

Vidíš jen sám sebe,

Nechceš skočit skrz ty imitace,

Které od tebe všichni očekávají.

Třetí jako první, třetí jako první,

Neumíš překonat ty zrcadla!

Můj bože, už je moc pozdě – neumíš vidět někoho jiného…

Co je špatně? Miláčku.

 

Chci škádlit nevinné hříchy,

Škrábat bolavou kůži,

Chci zpívat abecedu,

Chci slyšet nehty plakat!

Najít klid, je to těžké, když slyšíš nehty plakat.

Co je špatně? Miláčku.

 

Možná pro tebe nejsem dost dobrá…

 

Chyť mě za stehna!

Rychle, miláčku!

Pamatuješ? Pamatuješ si to?

Já vím, je to tak dávno,

Mnoho věcí se změnilo,

Anebo málo? Ne, ne…

Ach, drtíš mě jako oblečení

A já naříkám a naříkám dlouho…

Nevíš, jak moc to bolí, jak to všechno cítím.

Ale stále tu o tobě píšu věty,

Co je špatně? Miláčku. Jsi můj miláček?

 

Jsi stydlivá,

Bojíš se celého světa,

Žádná zábava, žádné dobrodružství,

Pod kontrolou.

Zdvořilá, ne rebel,

Co to znamená riskovat?

Má překrásná holčičko, neumíš snít s růžovými brýlemi…

Co to o mně říkáš?! Neznáš mě. Co to říkáš…

Říkáš, že neumím vyměnit spánek za řádění,

Cítit rytmus v mých tepnách.

Co to říkáš?! Neznáš mě. Je to škoda…

Být drzá, vyzývavá nálada,

Nosit zábavu na mých bocích,

Být jako motýl bez hranic.

Krájet den, cítit se zahanbená,

Žádné slzy, milovat s vášní

A potulovat se po špinavých ulicích.

Co to říkáš?! Vůbec mě neznáš. Nejsem jen pretty girl. Je to škoda, žes mi nedal šanci…

 

Už to mám, možná

Možná

Možná…

 

Možná pro mě nejsi dost dobrý,

Možná nejsem pro tebe dost dobrá,

Možná není dobrý být spolu…

Všichni jsme blázniví.

 

Doprdele! Cítím tvé kroky na mé duši!

Všude jsou zrcadla! Všude jsou pravidla!

Proč je posloucháš?! Proč to děláš, sakra?!

Doprdele! Proč ty nehty slyším?!

Proč jsi tak jiný?! Co je?!

 

Promiňte, musím už jít domů.