Měl jsem sen – anonym

Měl jsem sen a měl jsem cíl

tančit v kruhu plném víl

tančit po nebeské pláni

kde by náhle, znenadání

otevřel se celý svět

a ukázal se lidstva věk

a hned by zmizel, v nekonečnu

a hned by zmizel v prázdnotě

a zanechal mě v samotě.

 

Chtěl jsem poznat cizí kraje

chtěl jsem prožít svůj kus ráje

kde jméno mizí mezi stíny

kde člověk je tu beze viny

kde člověk je tu beze strachu

ponořen do proudu času.

Kde vítr šeptá první hřích

kde nastavuje bledou líc

kde člověk je tu beze jména

kde lidé jsou jen muž a žena

kde nepanuje žádný shon

kde nikdy nebyl Diův hrom

kde umírá se v tichu, míru

kde člověk nalézá svou víru

kde zítřek není budoucností

jen pouhou stopou minulosti.

 

To byl můj cíl, kdysi dávno

to jsem byl ještě tuze mlád

a vpřed mě hnal mládí hlad

a vpřed mě hnala žízeň po životě

a vpřed mě hnalo samotné žití

– nyní si přeji pouhé bytí.

Nyní si přeji pouhou existenci

neprahnu po hvězdné kvintesenci

nyní chci pouze prožít den

a nemít naivní dětský sen,

který se náhle změnil v prach

když rozum, ten snů vrah

zasel do mého srdce strach.

Zasel do mého srdce bázeň

a udusil veškerou vášeň

a udusil veškerou víru

že vlastním celého světa sílu

že vlastním v sobě božský hlas.

 

Na srdci tíží olovo

žádný můj ráj tady není

ztratil jsem víru při zjištění

že Eden je peklo Dantovo.